Varför Scrum Coaching?

Varför Scrum Coaching?

Scrum är en metodik för systemutveckling som skapats av Ken Schwaber och Jeff Sutherland. Ordet kommer från rugbyn och syftar på momentet när bollen sätts i spel. Precis som i en rugbyliknande utveckling samarbetar ett tvärfunktionellt team för att göra klart produkten – med stafettliknande processer där arbetet går från en fas till en annan. Fokus bibehålls ständigt på levererad affärsnytta.

Upptäck eventuella problem redan i prototypfasen

I scrum upprätthålls ordning genom kontinuerliga förändringar i önskemålen om funktion. Istället för att som i traditionella utvecklingsmetoder skriva ned funktionskrav först – och sedan implementera dem – accepterar man alltså att det är ändringar i funktionskrav som skapar oreda i projekten. Kunden tillåts till exempel upptäcka ett eventuellt problem redan under prototypfasen.

Scrum – en flexibel arbetsmetod för problemlösning

Scrum är en agil och flexibel projektmetodik som visat sig mycket effektiv när det kommer till kundfokuserad projekthantering och problemlösning – och vi på 4front coachar kontinuerligt nya scrum masters och agila projektledare. Läs mer om oss här.


Läs mer om våra tjänster eller hör av dig till oss direkt så berättar vi gärna mer!

Våra tjänster Kontakta oss